Albertina och Skärsås historia

Från början var det bönder som kom ut till Skärså för att fiska under sommaren. Med tiden bildades en fastboende fiskarbefolkning och 1917 anställdes en föreståndare för att organisera handeln med strömming. Kring 1920 tog John Gunnarsson över såväl fiskhandeln som lanthandeln i Skärså. Hans fru Stina startade en konservfabrik.

Konservfabriken i Skärså blev snart välkänd och Gunnarssons lökströmming såldes över hela Sverige. Efterfrågan blev så stor att man vintertid, när isen låg och strömmingsfisket låg nere, köpte sill från västkusten.

Under storhetstiden mellan 1925 – 1950, fanns ett 60-tal fiskare med ett 30-tal båtar i Skärså. I fabriken arbetade 25 peroner året runt. Byn hade 150 bofasta. Man hade skola, kraftstation, två fiskrökerier och en mjölkbod. Egen isbana hade man också, med sarg av strömmingslådor. På 1960-talet började nedgången. Folk sökte sig till städerna. Lanthandeln och fiskfabriken lades ned 1978.

Ändå tog det inte slut. På 1980-talet började folk att flytta tillbaka och idag bor drygt 100 personer året runt i Skärså och sommartid långt många fler.

I byn finns fortfarande en verksam fiskare och i den gamla konservfabriken hittar du restaurang Albertina. I den intilliggande, tidigare lanthandeln hittar du idag en en utställning som beskriver fisket förr i tiden.

Gå tillbaka till startsidan…

© Restaurang Albertina 2019